Budapest, 2019. január 7. – A Magyar Nemzeti Bank 2018-ban is vizsgálta az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tagoknak felszámolt díjak és költségek mértékét. A korábbi évek számítási módszere alapján készült díjterhelési mutató mellett az MNB elkészített egy korrigált díjterhelési mutatót is, amelyben a működési díjterhelés rész értékét nem befolyásolja a pénztári vagyon folyamatos növekedése, azt a működésre levont díjak teljes tagdíjhoz viszonyított aránya határozza meg.

Forrás: 
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2019-evi-sajtokozlemenyek/haromnegyedere-csokkentek-a-nyugdijpenztari-tagokat-terhelo-dijak-15-ev-alatt

A nyugdíjpénztári tagok díjterhelése:
https://www.mnb.hu/letoltes/a-nyugdijpenztari-tagok-dijterhelese-2000-2017.pdf